Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Help je mee om patiënten inzage te geven in huisartsgegevens?

22 februari 2018

Samen met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en ICT-leveranciers ontwikkelt MedMij producten om in één omgeving veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. MedMij vindt het belangrijk dat dit proces transparant is en aansluit op de wensen van het veld die de producten gaan toepassen. Daarom geven wij iedereen de gelegenheid om feedback te geven via ‘Openbare consultatie’. Vanaf 22 februari 2018 staan de functionele specificaties voor het toegankelijk maken van huisartsgegevens in openbare consultatie. Op de consultatiepagina op MedMij.nl vind je een overzicht met daarin de links naar de bijbehorende specificaties.

Ontsluiten huisartsgegevens voor de patiënt

MedMij streeft er naar dat patiënten dit jaar via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) hun medische gegevens in het dossier van de huisarts kunnen raadplegen. De basis voor deze set van gegevens is de richtlijn ‘Online inzage in het H-EPD door patiënt’ die NHG en Patiëntenfederatie Nederland hebben ontwikkeld. Deze richtlijn beschrijft de basisafspraken over het delen en omgaan met medische informatie om de zorg te verbeteren. Dit sluit naadloos aan op waar MedMij voor staat: ‘het is raar dat je als patiënt niet bij je gegevens kunt’.

Op grond van deze richtlijn zijn negen informatiegebieden gedefinieerd, die beschikbaar zijn voor digitale uitwisseling. Voorbeelden van informatiegebieden zijn actuele episodes, het actuele medicatieoverzicht en mogelijke medicatie-overgevoeligheid. Deze gegevens heeft MedMij samen met experts uit het veld functioneel gereed gemaakt om te ontsluiten naar PGO’s, zodat patiënten ze kunnen raadplegen. De technische specificaties volgen in de loop van april 2018.

Denkt u mee MedMij?

Vanaf 22 februari 2018 zijn de MedMij-specificaties voor het ontsluiten van huisartsgegevens beschikbaar voor openbare consultatie. Wij nodigen je van harte uit om hierop feedback te geven. Dit kan tot en met 28 maart 2018. Op de consultatiepagina van de MedMij-website vind je een overzicht met links naar de specificaties. Tevens staat erin vermeld hoe je reviewcommentaar achter kunt laten in onze reviewtool en de bijbehorende feedbackprocedure.

Meer informatie

Heb je vragen over de standaarden die onderdeel zijn van het MedMij Afsprakenstelsel, neem dan contact op via ln.jimdemnull@nedraadnats.

Delen