Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Nieuwe consultatieronde: MedMij-specificaties voor Basisgegevensset Zorg 2017

30 maart 2018

Samen met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en ICT-leveranciers ontwikkelt MedMij producten om veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. MedMij vindt het belangrijk dat dit proces transparant is en aansluit op de wensen van het veld die de producten gaan toepassen. Daarom geven wij iedereen de gelegenheid om feedback te geven via ‘Openbare Consultatie’. Vanaf 30 maart 2018 staan de MedMij-specificaties die horen bij de Basisgegevensset Zorg 2017 (BgZ) in openbare consultatie. Op de consultatiepagina op MedMij.nl vind je  een overzicht met daarin de links naar de bijbehorende specificaties.

Basisgegevensset Zorg (BgZ)

MedMij zorgt ervoor dat zorggebruikers hun eigen gezondheidsgegevens kan inzien, beheren en delen in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving. Dit doet MedMij onder andere op basis van de BgZ die binnen het programma Registratie aan de Bron is ontwikkeld. De BgZ is ontwikkeld om een goede overdracht en continuïteit van zorg op een zo praktisch mogelijke manier snel realiteit te maken. De set bevat patiëntgegevens waarover alle zorgverleners moeten en willen beschikken, de zogenoemde basisgegevens. De BgZ is gedefinieerd met behulp van zorginformatiebouwstenen (ZiB’s).

Vorig jaar zijn de zorginformatiebouwstenen vertaald naar technische modellen in HL7 FHIR en is de toepassing hiervan beschreven in een functioneel en technisch ontwerp. Nu de BgZ 2017 gepubliceerd is werkt MedMij de specificaties bij naar deze nieuwe versie. Het aangepaste functionele en technische ontwerp met de daarbij behorende HL7 FHIR-specificaties staan nu ter review in de openbare consultatie.

Denkt u mee MedMij?

Vanaf 30 maart 2018 zijn de MedMij-specificaties bij de BgZ 2017 beschikbaar voor openbare consultatie. Wij nodigen je van harte uit om hier feedback op te geven. Dit kan tot vrijdag 27 april. Op de consultatiepagina op MedMij.nl staat het overzicht van actuele consultatieronden inclusief de links naar de specificaties, de reviewtool en bijbehorende feedbackprocedure.

Meer informatie

Heb je vragen over de MedMij-informatiestandaarden, neem dan contact op via ln.jimdemnull@nedraadnats

Delen