Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Nu in consultatie: de technische specificaties voor het ontsluiten van huisartsgegevens

20 maart 2018

Samen met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en ICT-leveranciers ontwikkelt MedMij producten om in één omgeving veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. MedMij vindt het belangrijk dat dit proces transparant is en aansluit op de wensen van het veld die de producten gaan toepassen. Daarom geven wij iedereen de gelegenheid om feedback te geven via ‘Openbare consultatie’. Vanaf 20 maart 2018 staan de technische specificaties voor het toegankelijk maken van huisartsgegevens in openbare consultatie. Op de consultatiepagina op MedMij.nl vind je een overzicht met daarin de links naar de bijbehorende specificaties.

Ontsluiten huisartsgegevens voor de patiënt

MedMij streeft er dit jaar naar dat patiënten via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) hun medische gegevens in het dossier van de huisarts kunnen raadplegen. De basis voor deze set van gegevens is de richtlijn ‘Online inzage in het H-EPD door patiënt’ die NHG en Patiëntenfederatie Nederland hebben ontwikkeld. Deze richtlijn beschrijft de basisafspraken over het delen en omgaan met medische informatie om de zorg te verbeteren.

Op grond van deze richtlijn zijn negen informatiegebieden gedefinieerd, die beschikbaar zijn voor digitale uitwisseling. Voorbeelden van informatiegebied zijn actuele episodes, het actuele medicatieoverzicht en mogelijke medicatie-overgevoeligheid. Deze gegevens heeft MedMij samen met experts uit het veld functioneel gereed gemaakt om te ontsluiten naar PGO’s zodat patiënten ze kunnen raadplegen. Deze stonden tot en met 28 maart in openbare consultatie.

Nu leggen we u de technische specificaties voor. Daarin staat beschreven hoe de negen informatiegebieden leiden tot een technisch bericht dat geschikt is voor ontsluiten.

Denkt u mee MedMij?

Vanaf 20 maart 2018 zijn de MedMij-specificaties voor het ontsluiten van huisartsgegevens beschikbaar voor openbare consultatie. Wij nodigen je van harte uit om hier feedback op te geven. Dit kan tot en met 17 april 2018. Op de consultatiepagina van de deze site vind je een overzicht met links naar de specificaties. Tevens staat erin vermeld hoe je jouw reviewcommentaar achter kunt laten in de BITS-reviewtool en de bijbehorende feedbackprocedure.

Meer informatie

Bij vragen over de MedMij-informatiestandaarden, kijk dan bij het hoofdstuk over de MedMij Standaarden op deze website of neem contact op via ln.jimdemnull@nedraadnats.

Delen