Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Volop raakvlakken tussen MedMij, Registratie aan de bron, VIPP en Medicatieproces

15 februari 2018

‘Jullie komen in die zorginstellingen. Het is goed te weten wat er gebeurt, wat er op je afkomt en wat jullie daarin kunnen doen. Als programma’s staan we hier met elkaar, omdat we als programma’s elkaar nodig hebben.’ Zo’n tweehonderd consultants en leveranciers kwamen op 8 en 13 februari in Utrecht bij elkaar om meer te horen over MedMij, Registratie aan de bron, VIPP en Medicatieproces – en over wat deze vier programma’s bindt.  

De programma’s zijn belangrijk in het bereiken van het hogere doel waaraan alle partijen van het Informatieberaad Zorg zich hebben verbonden: betere, betaalbare en toegankelijke zorg, nu en in de toekomst. In een welkomstvlog richtte VWS-voorman en voorzitter van het Informatieberaad Erik Gerritsen zich tot de aanwezige consultants en leveranciers. Hij benadrukte hoe belangrijk het is om – ook met de leveranciers en consultants – bindende afspraken te maken en te komen tot standaardisatie voor gegevensuitwisseling de zorg. Gerritsen sloot af met de oproep samen te werken en de verbinding te zoeken. De programma’s presenteerden zichzelf een voor een en benadrukten steeds wat hen bond met de andere programma’s. 

Logischerwijs vielen vaak termen als PGO, Basisgegevensset Zorg, standaardisatie en afsprakenstelsel. Deze technische of procedurele termen vielen zowel in de presentaties en in de gestelde vragen, maar bovenal was duidelijk dat alle programma’s op hun eigen manier bijdragen dat zorgverleners en patiënten beschikking hebben over de juiste zorginformatie waardoor straks iedereen regie kan voeren over zijn eigen gezondheid en de zorg die hij of zij nodig heeft.  

‘Het was mooi om te zien dat deze programma’s met elkaar een platform hebben gekozen om informatie te delen,’ en ‘Ik ben me meer bewust van de complexiteit, maar zie ook dat we met elkaar proberen verder te komen’, zo klonken de reacties van diverse consultants na afloop. Na afloop van de leveranciersbijeenkomst was te horen dat het prettig was dat de programma’s in gezamenlijkheid een oproep aan ‘de markt’ hadden, en: ‘We moeten met elkaar dezelfde kant op; de programma’s en de leveranciers. Ook als leveranciers onderling moeten we samenwerken om het voor patiënten en artsen beter te regelen, en dan aansluiting zoeken bij de programma’s.’

Delen