Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Voorgenomen patch MedMij Standaarden eind november 2019

06 november 2019

Dit bericht is bedoeld voor ontwikkelaars en betreft een patch op meerdere MedMij Standaarden. De patch is gebaseerd is op input van (kandidaat-)deelnemers, waarvoor dank. De patch voeren we eind november 2019 door.

De voorgenomen wijzigingen met bijbehorende release-notes zijn te vinden via deze link. Per wijziging staat de impact beschreven. Functionele wijzigingen zijn beschreven in het Nederlands, technische wijzigingen in het Engels. Reacties hierop zien we graag terug via de issues in BITS, ons issue-trackingsysteem.

Vragen

Neem voor vragen over dit bericht contact op met het loket.

Delen