Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Dien een informatiestandaard in

MedMij ontwikkelt zelf standaarden en breidt die set aan standaarden graag verder uit. Wil je dat jouw standaard onderdeel wordt van MedMij? Meld de standaard aan en wordt kandidaat standaard. Gezamenlijk toetsen we of de standaard onderdeel kan worden van MedMij.

Welke stappen moet je doorlopen?

Het proces van toetreding tot MedMij kent de volgende stappen:
1. Vul het aanbiedingsformulier in en stuur het naar ln.jimdemnull@ofni
2. Een van onze experts neemt de aanvraag in behandeling. Je bent nu kandidaat standaard
3. Je wordt uitgenodigd voor een toelichtingsgesprek
4. MedMij beslist of de standaard geschikt is
5. De standaard wordt getoetst op onze eisen
6. Bij akkoord wordt de standaard onderdeel van MedMii

Aan welke eisen moet jouw standaard voldoen?

De standaard moet aan een set van eisen voldoen. De eisen staan beschreven in het Eisen-document.

Het Governance document beschrijft hoe MedMij de coördinatie aanstuurt. Het gaat hier om de rollen en het proces, maar ook om beheer, versionering, volwassenheid en granulariteit.

Deze indieners gingen je voor:

NAAM ALGEMEEN INGEDIEND DOOR DOCUMENT BESLUIT TOELICHTING
Standaard voor
veilige e-mail
Soort: infrastructureel
Versie: 0.9
Status: afgerond
ICT Healthcare Afgewezen
BasisDataSet
Jeugdgezondheidszorg
Soort: dataset
Versie: 3.2.3
Status: afgerond
NCJ Na overleg teruggetrokken
Classificatie Mikzo
(verpleeghuizen)
Soort: classificatie
Versie: 2-12-2017
Status: afgerond
ZorgvoorKennis Na overleg teruggetrokken
Patient Context
Overzicht
Soort:
Versie:
Status: in behandeling
MediPrepare Afgewezen Voldoet niet aan eisen MedMij-informatiestandaard


Wil je meer weten?

Neem contact op via ln.jimdemnull@ofni