Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Financieringsregelingen

Het ministerie van VWS heeft een aantal subsidieregelingen ontwikkeld om de digitale uitwisseling van gegevens tussen zorgprofessionals en patiënten te stimuleren. Onderdeel van die regelingen is het ontsluiten van gegevens naar een PGO via het MedMij Afsprakenstelsel.

Het ministerie heeft ook verschillende financieringsregelingen om de ontwikkeling van persoonlijke gezondheidsomgevingen te stimuleren. Zo kregen in 2018 25 PGO-leveranciers een subsidie van 160.000 euro en werd in april 2019 de Gebruikersregeling voor PGO’s gepubliceerd.

Hieronder een overzicht van de regelingen die tot nu toe bekend zijn. Klik op de verschillende buttons voor meer informatie:

Financieringsstelsel

* De structurele financiering wordt door VWS uitgewerkt. Zodra hier meer over bekend is, kunt u dit op deze pagina vinden.

Op de VWS-website Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen zijn de gepubliceerde subsidieregelingen te vinden. Voor vragen over deze regelingen, verwijzen wij je naar ook naar de site van DUS-i.

Onderzoek naar kosten en baten

In opdracht van MedMij ontwikkelde onderzoeksbureau Gupta Strategists een kosten-batenanalyse voor persoonlijke gezondheidsomgevingen. Met dit rapport als input ontwikkelt MedMij voorstellen voor duurzame financiering.