Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Gebruikersvoorlichting voor zorggebruikers

 

Welkom bij de gebruikersvoorlichting voor gebruik van persoonlijke gezondheidsomgevingen. Voor je gaat beginnen met het ophalen en delen van je gezondheidsgegevens, is het goed om te weten wat het betekent om op de MedMij-manier gegevens uit te wisselen met behulp van je PGO. Ook heb je een aantal rechten en plichten waarover we je graag meer vertellen.

Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving is een digitale omgeving (bijvoorbeeld een website, of een app op je smartphone of tablet) die jou in staat stelt om te beschikken over jouw gezondheidsgegevens, die verspreid staan opgeslagen, aan te vullen met eigen gegevens (bijvoorbeeld bloeddruk, gewicht, medicatiedagboek etc.) en te delen met wie je dat wilt.

Wat is MedMij?

MedMij is een manier waarop persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) gegevens uit kunnen wisselen met (zorg)organisaties. MedMij maakt spelregels voor deze uitwisseling. Persoonlijke gezondheidsomgevingen en organisaties die het MedMij-label dragen, moeten zich aan deze spelregels houden. Het betekent dat zij op een door MedMij goedgekeurde manier gegevens met elkaar uitwisselen en met deze gegevens omgaan: veilig en betrouwbaar. Bekijk hier de MedMij-animatie voor meer uitleg.

Hoe veilig is het gebruik van persoonlijke gezondheidsomgevingen?

Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens heeft de hoogste prioriteit. Persoonlijke gezondheidsomgevingen die volgens de MedMij-afspraken gegevens kunnen uitwisselen voldoen daarom aan uiterst strenge beveiligingsmaatregelen. Voor uitgebreidere toelichting kan je de MedMij-animatie over privacy en veiligheid bekijken.

Hoe kan ik mijn gezondheidsgegevens ophalen?

Jouw eigen medische gegevens ophalen kan veilig en vertrouwd. Om jouw gegevens op te halen kies je een persoonlijke gezondheidsomgeving die voldoet aan en gebruik maakt van MedMij. Dit zie je aan het MedMij-label en kun je controleren op de website van MedMij (www.medmij.nl/pgo). Vervolgens maak je verbinding met je zorgaanbieder. Wanneer je verbinding maakt, via jouw persoonlijke gezondheidsomgeving, dien je in te loggen met DigID zodat ook de zorgaanbieder zeker weet dat de gegevens aan de juiste persoon worden verstrekt. Gebruik bij het verzamelen van gegevens bij je zorgaanbieder altijd je eigen DigiD.

Zijn er anderen die gegevens in mijn persoonlijke gezondheidsomgeving kunnen zien?

Nee, alleen jij kunt inloggen in jouw PGO, niemand anders. Tenzij jij, als eigenaar, dit aangeeft.

Kan in geval van nood iemand anders bij mijn gegevens komen?

Hierover zijn binnen MedMij geen afspraken gemaakt. Een persoonlijke gezondheidsomgeving kan zelf de optie bieden om gegevens beschikbaar te stellen in het geval van een noodsituatie. Hiervoor dien je apart toestemming te geven.

Kan ik via MedMij informatie delen met andere zorgaanbieders?

Ja, als de betreffende zorgaanbieder ook het MedMij-label heeft, kan je (een deel van) je gegevens via je PGO delen met andere zorgaanbieders.

Kan een zorgaanbieder, of een andere partij, mij verplichten om gebruik te maken van een persoonlijke gezondheidsomgeving?

Nee, een zorgaanbieder, of een andere partij, kan jou niet verplichten om gebruik te maken van een persoonlijke gezondheidsomgeving. Het gebruik van een persoonlijke gezondheidsomgeving is vrijwillig.

Kan een zorgaanbieder via MedMij informatie delen met andere zorgaanbieders?

Nee, zorgaanbieders kunnen niet via MedMij onderling informatie uitwisselen.

Waar geef ik toestemming voor als ik op de MedMij-manier ga uitwisselen?

Je geeft toestemming aan jouw persoonlijke gezondheidsomgeving om je persoonsgegevens te verwerken. In het geval hiervoor geen toestemming wordt gegeven, dan is verder gebruik van de PGO niet mogelijk. Let er op dat dit het geval is. Wanneer je verbinding maakt met een zorgaanbieder zal je nog eens expliciet moeten bevestigen dat je toestemming geeft om gegevens uit te wisselen naar je persoonlijke gezondheidsomgeving. Deze toestemming is alleen geldig voor de gegevensuitwisseling die je op dat moment doet.

Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik van PGO wissel?

Als gebruiker heb je het recht om je gegevens mee te nemen. Dus als je wilt overstappen naar een andere persoonlijke gezondheidsomgeving, kan je je gegevens meenemen naar die nieuwe PGO. Bekijk de website van jouw PGO-leverancier om te lezen hoe dit geregeld is.

Heb ik recht op alle gegevens uit mijn medisch dossier?

Zorgverleners zijn wettelijk verplicht om jouw medisch dossier ter inzage aan jou aan te bieden en per 2020 digitaal te delen. Echter, nog niet alle gegevens kunnen op de MedMij-manier worden uitgewisseld met persoonlijke gezondheidsomgevingen. Voor alle verschillende soorten gegevens moeten aparte standaarden worden ontwikkeld. Dit is een proces dat nog loopt, waardoor sommige gegevens (nog) niet beschikbaar zijn. Daarnaast is het verstrekken van het medisch dossier aan regels gebonden. Zo gelden er bijvoorbeeld specifieke regels omtrent de inzage door minderjarigen onder de 16 jaar en kan de arts afhankelijk van een situatie inschatting tot een andere afweging komen. Ook dit kan er toe leiden dat jouw gegevens mogelijk niet beschikbaar zijn via de MedMij-manier van uitwisseling.

Hoelang blijven gegevens zichtbaar in mijn persoonlijke gezondheidsomgeving?

De gegevens blijven zichtbaar zolang je gebruik blijft maken van de diensten van de persoonlijke gezondheidsomgeving, tenzij je de gegevens zelf wist uiteraard. De leverancier van de PGO heeft de mogelijkheid om jouw gegevens te wissen indien je geen gebruik meer maakt van je persoonlijke gezondheidsomgeving. Informatie over de bewaartijd van jouw gegevens vind je op de website van jouw PGO-leverancier.

Wat gebeurt er met mijn gegevens na overlijden?

Bekijk de website van jouw PGO-leverancier om te lezen hoe dit geregeld is. Wie is verantwoordelijk voor de data als ze in de persoonlijke gezondheidsomgeving zijn opgeslagen? De eigenaar van de PGO is verantwoordelijk voor de gegevens in de persoonlijke gezondheidsomgeving. De zorgaanbieder is niet meer verantwoordelijk voor de data zodra het in jouw persoonlijke gezondheidsomgeving zit.

Bekijk ook de MedMij Q&A

Voor meer informatie over het uitwisselen op de MedMij-manier, bekijk de Veelgestelde Vragen.

Waar kan ik terecht met vragen en/of een klacht?

Voor vragen over het gebruik van jouw persoonlijke gezondheidsomgeving neem je contact op met de leverancier van je PGO. Heb je een klacht? Neem dan contact op met het MedMij-loket.

Bron: MedMij Afsprakenstelsel

Noot: Jouw (bijzondere) persoonsgegevens zijn van grote waarde. Je dient deze goed te beschermen. De verwerking van je persoonsgegevens vindt plaats op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy. Naast de verwerkers van je persoonsgegevens, zoals de leverancier van de persoonlijke gezondheidsomgeving, dien je zelf ook goed je eigen gegevens te beschermen. Belangrijk is dat je je bewust bent van de risico’s en bewust handelt. Deel bijvoorbeeld geen inloggegevens, zodat gegevens niet in verkeerde handen kunnen vallen. Daarnaast is het verstandig om goed na te denken met wie je welke informatie wilt delen. Je bent nooit verplicht om je (medische) gegevens met derden te delen. Daarnaast heb je verschillende rechten bij de verwerking van persoonsgegevens – voortkomend uit de AVG (Algemene Verordening gegevensbescherming) – waar je een beroep op kunt doen bij je PGO-leverancier. Bijvoorbeeld: het recht op rectificatie van onjuiste informatie, het recht op inzicht in organisaties in derde landen waarnaar de informatie aan is verstrekt, het recht op vergetelheid en het recht om al zijn of haar persoonsgegevens op te vragen om die mee te nemen naar een andere dienstverlener (dataportabiliteit). Bekijk de website van jouw PGO-leverancier om de privacyverklaring in te zien.