Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Organisatie

MedMij is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en is in 2015 omarmd en in het leven geroepen door het Informatieberaad Zorg, een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van VWS.

Het programma MedMij heeft zich de afgelopen jaren vooral beziggehouden met de ontwikkeling van het MedMij Afsprakenstelsel en de informatiestandaarden die nodig zijn om gegevens in dezelfde taal te kunnen uitwisselen. De stuurgroep – met daarin leden van het Informatieberaad Zorg – stuurt het programmateam aan.

Het programma bestaat op dit moment naast stichting MedMij, dat in 2018 is opgericht. Programma MedMij houdt zich nu voornamelijk bezig met implementatie en communicatie. Op termijn zal het programma ophouden te bestaan. Alle kennis wordt dan overgedragen aan de stichting.

Stichting MedMij

Stichting MedMij is in 2018 opgericht om onafhankelijk en vanuit het perspectief van MedMij af te wegen of een partij deelnemer mag worden van MedMij. Wanneer partijen zich aantoonbaar houden aan de afspraken uit het afsprakenstelsel, sluit de stichting een deelnemersovereenkomst met ze af. Zo zorgt de stichting ervoor dat alle deelnemers op de MedMij-manier gegevens kunnen uitwisselen. De stichting mag zonder overige belangen optreden als een deelnemer zich niet aan de afspraken houdt. Daarnaast geeft de stichting de strategische koers van het stelsel vorm.

Het bestuur van de stichting bestaat uit twee onafhankelijke bestuurders (Ronald Gorter en Theo Hooghiemstra) met daarnaast een Eigenaarsraad (met de eigenaren van het afsprakenstelsel) waarin koepels namens patiënten/zorggebruikers en zorgaanbieders vertegenwoordigd zijn. De verhouding tussen zorgaanbieders en zorggebruiker is altijd gelijk. Je kunt de Eigenaarsraad zien als de ledenraad van een vereniging.

Partijen die het MedMij-label halen, hebben recht op een plek in de Deelnemersraad. Zij hebben een adviserende rol.

Naast de stichting bestaat het programma MedMij ook nog en houdt zich nu voornamelijk bezig met implementatie en communicatie. Op termijn zal het programma ophouden te bestaan. Alle kennis wordt dan overgedragen aan de stichting.

Beheerorganisatie

Stichting MedMij heeft opdracht gegeven aan VZVZ Servicecentrum en Nictiz om het afsprakenstelsel en de informatiestandaarden te beheren en door te ontwikkelen. Ook spelen VZVZ Servicecentrum en Nictiz een belangrijke rol bij het kwalificatie- en acceptatietraject dat partijen moeten doorlopen om deelnemer te kunnen worden. De kwalificatie doorloop je bij Nictiz, de acceptatie gebeurt bij VZVZ Servicecentrum.

Het uiteindelijke besluit om het MedMij-label toe te kennen ligt bij het bestuur van de stichting.

De stuurgroep

De leden van de stuurgroep zijn:

Dianda Veldman (Patiëntenfederatie Nederland, voorzitter), Erik Gerritsen (Ministerie van VWS), Lies van Gennip (Nictiz), Marjolein Tasche (NVZ), Reinier Bax (KNMP), Jeroen Kleinjan (Actiz), Rob Dijkstra (NHG, namens eerstelijnspartijen), Han Tanis (Achmea, namens ZN),  Manon Vanderkaa (KBO-PCOB), Lex de Grunt (GGZ Nederland) en Cisca Goedhart (MIND).

MedMij-loket

070 317 34 34
info@medmij.nl

Het bestuur

Ronald Gorter
Ronald Gorter
Voorzitter stichting MedMij
Theo Hooghiemstra
Theo Hooghiemstra
Expert bestuurder stichting MedMij
Mark Elstgeest
Mark Elstgeest
Programmamanager