Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Overzicht MedMij-deelnemers

Er zijn twee soorten dienstverleners die MedMij-deelnemer kunnen worden:

1. Dienstverleners in het zorgaanbiedersdomein

Zorgaanbieders werken met dienstverleners in het zorgaanbiedersdomein. Zij zijn de leveranciers van informatiesystemen in een zorginstelling. Dienstverleners die deelnemen aan het afsprakenstelsel én zorgaanbieders met wie deze dienstverleners een overeenkomst hebben, zijn te herkennen aan het MedMij-label.

De onderstaande dienstverleners in het zorgaanbiedersdomein voldoen aan de strenge MedMij-voorwaarden en hebben het MedMij-label ontvangen. Op de Nictiz-kwalificatiepagina staan alle meest actuele kwalificaties van MedMij-deelnemers:

  

2. Dienstverleners in het persoonlijke domein

Zorggebruikers met een persoonlijke gezondheidsomgeving hebben te maken met een dienstverlener in het persoonlijke domein. Deze dienstverlener is veelal de leverancier van de PGO. Deelnemende PGO’s zijn te herkennen aan het MedMij-label.

De onderstaande PGO’s voldoen aan de strenge MedMij-voorwaarden en hebben het MedMij-label ontvangen. Op de Nictiz-kwalificatiepagina staan alle meest actuele kwalificaties van MedMij-deelnemers: