Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

PGO versus portaal

Een belangrijk verschil tussen een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en een portaal van een zorgaanbieder is dat in een PGO gezondheidsgegevens van verschillende zorgaanbieders verzameld kunnen worden. Het gaat dus om gegevens van zowel het ziekenhuis, als de huisarts, de verloskundige, de apotheek, etc. Een portaal is een platform dat wordt aangeboden door een specifieke zorgaanbieder, waardoor je alleen inzage hebt in jouw gegevens van die zorgaanbieder.

Naast het verzamelen van gegevens kan de zorggebruiker binnen een PGO ook gegevens toevoegen. Denk daarbij aan eigen meetgegevens, zoals bloeddruk of gewicht, maar ook aan correspondentie met een arts of informatie uit een dagboekje. In een portaal staan alleen gegevens die een zorgverlener beheert.

Een ander verschil is de keuzevrijheid. Een PGO kan door de zorggebruiker zelfgekozen worden. Hij of zij kiest een omgeving die het best past bij de levenssituatie en/of gezondheid. Bij een portaal is die keuzevrijheid er niet.

Met een PGO kunnen de verzamelde of toegevoegde gegevens ten slotte ook gedeeld worden met zorgverleners. Op die manier krijg je als zorgverlener een completer beeld van de gezondheidssituatie van de betreffende patiënt. Via een portaal is de mogelijkheid om te delen er niet.

Portaal PGO
Inzage bij één zorgaanbieder Inzage bij meerdere zorgaanbieders
Informatie is bij de zorgaanbieder Informatie is bij de patiënt
Patiënt heeft geen keuzevrijheid Patiënt kan zelf eigen PGO kiezen
Geeft geen mogelijkheid om informatie te delen met derden Geeft wel de mogelijkheid om informatie te delen met derden