Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Uitgangspunten en ontwerpprincipes

Uitgangspunten en ontwerpprincipes van het MedMij Afsprakenstelsel

VIDEO – MedMij Afsprakenstelsel

Het afsprakenstelsel is gebaseerd op een aantal uitgangspunten en ontwerpprincipes. Deze vormen het fundament waarop de praktische uitwerking van de afspraken is gebaseerd.

De uitgangspunten zijn erop gericht dat:

  • de regie over de uitwisseling van de gezondheidsgegevens bij de patiënt ligt;
  • je een vrije keuze hebt uit het aanbod van ICT-leveranciers;
  • er optimale interoperabiliteit ontstaat bij de uitwisseling van gezondheidsgegevens;
  • de uitwisseling van gezondheidsgegevens veilig en gebruikersvriendelijk kan plaatsvinden;
  • de privacy van alle gebruikers voldoende gewaarborgd is;
  • de uitwisseling van gezondheidsgegevens voldoet aan wettelijke eisen;
  • de gekozen oplossingen schaalbaar en klaar voor de toekomst zijn;
  • MedMij alleen afspreekt wat nodig is om barrières te doorbreken, niet meer en niet minder.
  • Erkenning, toezicht en naleving ervoor zorgen dat deelname voor dienstverleners niet vrijblijvend is.