Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier
NL EN

Veelgestelde vragen zorggebruiker

Hieronder staan verschillende vragen die wij ontvangen hebben. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op, wij beantwoorden de vragen graag.

Over het MedMij-label

Wat betekent het MedMij-label?

Als je het MedMij-label ziet, dan weet je dat jouw gezondheidsgegevens daar op een veilige en betrouwbare manier uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen die MedMij daaraan stelt.

Waar kan ik het MedMij-label tegenkomen?

Je komt het label tegen op apps, websites of een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Ook zie je het MedMij-label bij zorgaanbieders of andere gezondheidsprofessionals.

Over persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s)

Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app waarmee je toegang hebt tot jouw eigen gezondheidsgegevens. Het gaat dan om informatie die ergens anders opgeslagen is, bijvoorbeeld bij de huisarts of bij een specialist in het ziekenhuis. Tot nu toe waren deze gegevens niet altijd makkelijk in te zien. In een persoonlijke gezondheidsomgeving kan je ze eenvoudig verzamelen, beheren en delen. Daarnaast kan je zelfmeetgegevens toevoegen aan de PGO.

Meer over persoonlijke gezondheidsomgevingen kan je lezen op de website van Patiëntenfederatie Nederland en de Digitale ZorgGids.

Ontwikkelt MedMij zelf een persoonlijke gezondheidsomgeving?

Nee. MedMij ontwikkelt alleen de spelregels waaraan persoonlijke gezondheidsomgevingen en de systemen van zorgverleners moeten voldoen. Ook voor het onderling uitwisselen van gegevens stelt MedMij de regels op. Er zijn tegenwoordig al allerlei handige apps en sites. MedMij stimuleert dat al deze leveranciers gegevens uitwisselen op een veilige manier. Zo wordt niet alleen meer informatie ontsloten, maar komt er ook meer keuze in gezondheidsomgevingen.

Zijn er al persoonlijke gezondheidsomgevingen met een MedMij-label?

De onderstaande PGO’s voldoen aan de strenge MedMij-voorwaarden en hebben het MedMij-label ontvangen:

Drimpy

Ivido

Op termijn zullen er meer PGO’s met een MedMij-label volgen. Tientallen aanbieders van persoonlijke gezondheidsomgevingen hebben zich aangemeld. Zij zijn nu kandidaat deelnemer. Na het succesvol doorlopen van het gehele toetsingsproces, kan een aanbieder zich deelnemer van MedMij noemen.

Iedere organisatie die aantoonbaar aan MedMij voldoet, mag het onderstaande MedMij-label gebruiken. Het MedMij-label zegt niets over hoe nuttig of handig de functies van een app of website zijn en of deze passen bij jouw situatie en behoefte. Dat bepaal je zelf.

Hoe kies ik een persoonlijke gezondheidsomgeving?

PGO’s zullen verschillende functionaliteiten hebben, passend bij verschillende persoonlijke situaties of behoeften. Dit jaar lanceert Patiëntenfederatie Nederland een PGO-keuzehulp, waarmee je makkelijker een keuze kan maken voor een PGO.

Zijn persoonlijke gezondheidsomgeving met het MedMij-label ook te gebruiken door mensen met een beperking?

Persoonlijke gezondheidsomgevingen die gegevens uitwisselen op de MedMij-manier moeten voldoen aan de MedMij-voorwaarden. Daarin staat dat de app of website gezondheidsgegevens op een begrijpelijke en toegankelijke (drempelvrije) manier moet presenteren. De functionaliteit in de omgeving die de gegevens toont, moet voldoen aan de internationale toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.0, versie AA.

Over veiligheid en privacy

Hoe weet ik zeker dat de uitwisseling van mijn gegevens via MedMij veilig is?

MedMij stelt de hoogste veiligheidseisen aan deelnemende partijen. Met bepaalde informatiestandaarden kunnen de systemen van zorgverleners en die van persoonlijke gezondheidsomgevingen veilig met elkaar communiceren. Ook zijn er basiseisen opgesteld. Die beschrijven de regels voor privacy, authenticatie, autorisatie, logging et cetera. Op het gebied van privacy is er al veel wet- en regelgeving voor gezondheidsgegevens.

Kunnen anderen toegang krijgen tot mijn persoonlijke gezondheidsomgeving?

Nee, jij bent de enige die toegang heeft tot de informatie in jouw persoonlijke gezondheidsomgeving die voldoet aan MedMij. Je besluit zelf met wie je deze informatie wilt delen, bijvoorbeeld met een mantelzorger of zorgprofessional. Voor MedMij is een belangrijk uitgangspunt dat de zorggebruiker zelf de baas is over zijn gegevens.

Kunnen zorgverzekeraars in mijn persoonlijke gezondheidsomgeving kijken?

Nee, dat kan niet. Met een PGO kun je zelf je medische gegevens verzamelen, beheren en delen. Een verzekeraar heeft geen toegang tot jouw PGO of tot de gegevens die daarin staan. Een PGO is een omgeving die helemaal van jou zelf is. MedMij stelt hoge toegangseisen aan een PGO. Alleen jij kan inloggen, niemand anders. Om toegang te krijgen tot jouw PGO, moet je minimaal een 2-factor inlog gebruiken. Dit betekent een (sterk) wachtwoord en bijvoorbeeld een code via SMS. Alle PGO-leveranciers die straks een omgeving aanbieden met een MedMij-stempel, zijn gehouden aan een set van strenge en laatst geldende eisen rondom informatiebeveiliging.

Als ik betrokken raak bij een verkeersongeluk, mag de politie dan zomaar in mijn telefoon naar mijn medische gegevens kijken?

Nee. Als je betrokken bent bij een ongeluk dat vermoedelijk is veroorzaakt door gebruik van een smartphone tijdens het ongeluk (bijvoorbeeld door niet handsfree appen of telefoneren), dan mag een agent kijken of je de smartphone hebt gebruikt. Oftewel: kijken of je hebt gebeld of WhatsApp hebt gebruikt. Maar, daarbij mogen ze niet zomaar kennisnemen van de inhoud van de smartphone. Het zomaar mogen kijken in jouw PGO als je dat op je smartphone hebt staan, is dus uit den boze.

Meer informatie over hoe privacy en veiligheid geregeld is binnen MedMij zie je in deze animatievideo.