Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Veelgestelde vragen zorggebruiker

Hieronder staan verschillende vragen die wij ontvangen hebben. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op, wij beantwoorden de vragen graag.

Over het MedMij-label

Wat betekent het MedMij-label?

Als je het MedMij-label ziet, dan weet je dat jouw gezondheidsgegevens daar op een veilige en betrouwbare manier uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen die MedMij daaraan stelt.

Waar kan ik het MedMij-label tegenkomen?

Je komt het label tegen op apps, websites of een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Ook zie je het MedMij-label bij zorgaanbieders of andere gezondheidsprofessionals.

Op onze website staat een actueel overzicht van de PGO’s met een MedMij-label.

Wie is de initiatiefnemer van MedMij?

MedMij is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en is in 2015 omarmd en in het leven geroepen door het Informatieberaad Zorg, een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van VWS.

Het programma MedMij wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland. Het programma heeft zich de afgelopen jaren vooral beziggehouden met de ontwikkeling van het MedMij Afsprakenstelsel en de informatiestandaarden die nodig zijn om gegevens in dezelfde taal te kunnen uitwisselen. Toen MedMij zover was dat de eerste partijen het MedMij-label konden halen, werd Stichting MedMij opgericht.

Stichting MedMij kan onafhankelijk besluiten of een partij voldoet aan alle afspraken om het MedMij-label te voeren en kan optreden als een deelnemer zich niet aan de afspraken houdt. Ook bepaalt de stichting de strategische koers van MedMij. Dit gebeurt samen met de Eigenaarsraad. In de Eigenaarsraad zitten vertegenwoordigers van patiënten en zorgaanbieders. De verhouding tussen zorgaanbieders en zorggebruiker is altijd gelijk. Je kunt de Eigenaarsraad zien als de ledenraad van een vereniging. Meer hierover lees je op MedMij.nl/organisatie.

Over persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s)

Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app waarmee je toegang hebt tot jouw eigen gezondheidsgegevens. Het gaat dan om informatie die ergens anders opgeslagen is, bijvoorbeeld bij de huisarts of bij een specialist in het ziekenhuis. Tot nu toe waren deze gegevens niet altijd makkelijk in te zien. In een persoonlijke gezondheidsomgeving kan je ze eenvoudig verzamelen, beheren en delen. Daarnaast kan je zelfmeetgegevens toevoegen aan de PGO.

Meer over persoonlijke gezondheidsomgevingen kan je lezen op de website van Patiëntenfederatie Nederland en de Digitale ZorgGids.

Ontwikkelt MedMij zelf een persoonlijke gezondheidsomgeving?

Nee. MedMij ontwikkelt alleen de spelregels waaraan persoonlijke gezondheidsomgevingen en de systemen van zorgverleners moeten voldoen. Ook voor het onderling uitwisselen van gegevens stelt MedMij de regels op. Er zijn tegenwoordig al allerlei handige apps en sites. MedMij stimuleert dat al deze leveranciers gegevens uitwisselen op een veilige manier. Zo wordt niet alleen meer informatie ontsloten, maar komt er ook meer keuze in gezondheidsomgevingen.

Wat is het verschil tussen een persoonlijke gezondheidsomgeving en een patiëntenportaal?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving is een omgeving van jouzelf. Het is jouw persoonlijke hulpmiddel rondom je gezondheid. Jij bepaalt hierin zelf of en met wie je gegevens deelt. Dit is anders dan bij patiëntenportalen. Deze informatiesystemen zijn van de zorgverleners en zorginstellingen. Vaak heb je als zorggebruiker te maken met verschillende portalen, zoals bijv. van jouw ziekenhuis, huisarts en fysiotherapeut. In een PGO kan je de gegevens van al deze partijen eenvoudig verzamelen, beheren en delen. Zo heb jij zelf regie over je eigen gezondheidsgegevens en kan ze gedurende je hele leven blíjven gebruiken in jouw eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

Zijn er al persoonlijke gezondheidsomgevingen met een MedMij-label?

Op onze website staat een actueel overzicht van de PGO’s met een MedMij-label.

Op termijn zullen er meer PGO’s met een MedMij-label volgen. Tientallen aanbieders van persoonlijke gezondheidsomgevingen hebben zich aangemeld. Zij zijn nu kandidaat deelnemer. Na het succesvol doorlopen van het gehele toetsingsproces, kan een aanbieder zich deelnemer van MedMij noemen.

Iedere organisatie die aantoonbaar aan MedMij voldoet, mag het MedMij-label gebruiken. Het MedMij-label zegt niets over hoe nuttig of handig de functies van een app of website zijn en of deze passen bij jouw situatie en behoefte. Dat bepaal je zelf.

Met welke zorgaanbieders kan ik gegevens uitwisselen via mijn PGO?

Op dit moment zijn er nog geen leveranciers van de informatiesystemen voor zorgaanbieders die een MedMij-label hebben. Hierdoor kan je nog geen informatie uitwisselen met een zorgaanbieder via je PGO. Vanaf het moment dat dit wel mogelijk is, zie je in je PGO een lijst met beschikbare zorgaanbieders. Ook op MedMij.nl zal deze lijst te vinden zijn. Daarnaast zal de zorgaanbieder het MedMij-label voeren op de site, op de deur of in de wachtkamer.

Hoe kies ik een persoonlijke gezondheidsomgeving?

PGO’s zullen verschillende functionaliteiten hebben, passend bij verschillende persoonlijke situaties of behoeften. Dit jaar lanceert Patiëntenfederatie Nederland een PGO-keuzehulp, waarmee je makkelijker een keuze kan maken voor een PGO.

Voor wie is een persoonlijke gezondheidsomgeving geschikt?

Het doel van MedMij is dat iedereen in Nederland die dat wil, gebruik kan maken van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). PGO’s worden door verschillende partijen ontwikkeld en richten zich op verschillende functionaliteiten, passend bij persoonlijke situaties of behoeften. Zo kunnen er bijvoorbeeld PGO’s ontwikkeld worden die handig zijn voor mensen die verschillende medicatie moeten innemen of vaak zelfmetingen doen. Maar ook PGO’s die handig zijn als je juist weinig naar de dokter gaat en je jouw medische dossier terug wil kunnen vinden op het moment dat jij het nodig hebt. Om een goede keus te maken voor jouw situatie, lanceert Patiëntenfederatie Nederland dit jaar een PGO-keuzehulp.

Ook een kind kan een eigen PGO hebben. De wettelijke rechten voor minderjarigen zijn hierop van toepassing. Ouders of een voogd van kinderen onder de 12 jaar hebben recht op inzage. Bij kinderen tussen 12 en 16 jaar heeft een ouder/voogd alleen recht op inzage met de toestemming van het kind. Bij kinderen vanaf 16 jaar heeft een ouder/voogd geen recht op inzage. Op deze regels zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld voor kinderen met een verstandelijke beperking. Zie de website van KNMG voor een uitgebreide toelichting.

Over veiligheid en privacy

Hoe weet ik zeker dat de uitwisseling van mijn gegevens via MedMij veilig is?

MedMij stelt de hoogste veiligheidseisen aan deelnemende partijen. Met bepaalde informatiestandaarden kunnen de systemen van zorgverleners en die van persoonlijke gezondheidsomgevingen veilig met elkaar communiceren. Ook zijn er basiseisen opgesteld. Die beschrijven de regels voor privacy, authenticatie, autorisatie, logging et cetera. Op het gebied van privacy is er al veel wet- en regelgeving voor gezondheidsgegevens.

Kunnen anderen toegang krijgen tot mijn persoonlijke gezondheidsomgeving?

Nee, jij bent de enige die toegang heeft tot de informatie in jouw persoonlijke gezondheidsomgeving die voldoet aan MedMij. Je besluit zelf met wie je deze informatie wilt delen, bijvoorbeeld met een mantelzorger of zorgprofessional. Voor MedMij is een belangrijk uitgangspunt dat de zorggebruiker zelf de baas is over zijn gegevens.

Kunnen zorgverzekeraars in mijn persoonlijke gezondheidsomgeving kijken?

Nee, dat kan niet. Met een PGO kun je zelf je medische gegevens verzamelen, beheren en delen. Een verzekeraar heeft geen toegang tot jouw PGO of tot de gegevens die daarin staan. Een PGO is een omgeving die helemaal van jou zelf is. MedMij stelt hoge toegangseisen aan een PGO. Alleen jij kan inloggen, niemand anders. Om toegang te krijgen tot jouw PGO, moet je minimaal een 2-factor inlog gebruiken. Dit betekent een (sterk) wachtwoord en bijvoorbeeld een code via SMS. Alle PGO-leveranciers die straks een omgeving aanbieden met een MedMij-stempel, zijn gehouden aan een set van strenge en laatst geldende eisen rondom informatiebeveiliging.

Als ik betrokken raak bij een verkeersongeluk, mag de politie dan zomaar in mijn telefoon naar mijn medische gegevens kijken?

Nee. Als je betrokken bent bij een ongeluk dat vermoedelijk is veroorzaakt door gebruik van een smartphone tijdens het ongeluk (bijvoorbeeld door niet handsfree appen of telefoneren), dan mag een agent kijken of je de smartphone hebt gebruikt. Oftewel: kijken of je hebt gebeld of WhatsApp hebt gebruikt. Maar, daarbij mogen ze niet zomaar kennisnemen van de inhoud van de smartphone. Het zomaar mogen kijken in jouw PGO als je dat op je smartphone hebt staan, is dus uit den boze.

Meer informatie over hoe privacy en veiligheid geregeld is binnen MedMij zie je in deze animatievideo.