Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Waarom voor zorgaanbieders

Grip op gezondheidsgegevens stelt mensen in staat de regie over hun eigen gezondheid te nemen. Goede informatie, voorzien van context en betekenis, ondersteunt zelfmanagement. Er is inmiddels het nodige bewijs dat goed geïnformeerde, betrokken en meebeslissende patiënten bijdragen aan zinnige en betaalbare zorg en dat zij een betere kwaliteit van leven ervaren.

MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil toegang krijgt tot zijn of haar eigen gezondheidsgegevens. Via MedMij kunnen gezondheidsgegevens veilig en probleemloos uitgewisseld worden. Dat kan van een zorgaanbieder met een MedMij-label naar een persoon die een persoonlijke omgeving met een MedMij-label heeft. En weer terug.

Wat betekent MedMij voor mij als zorgverlener?

Ook voor zorgverleners heeft het gebruik van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s)  voordelen:

  • Patiënten weten beter wat er speelt en zijn daardoor beter voorbereid tijdens een gesprek.
  • Zorgverleners krijgen een completer beeld. Ze krijgen meer informatie over de sociale context en ervaringen van de patiënt, omdat patiënten zelfmetingen en andere informatie kunnen delen.
  • Een deel van de administratieve taken kan (vooraf) via een PGO afgehandeld worden. Denk daarbij onder andere aan vragenlijsten.
  • Alles bij elkaar zorgt het gebruik van PGO’s ervoor dat zorgverleners een beter gesprek met hun patiënten kunnen hebben en daardoor passendere en beter zorg kunnen leveren.

Het ontsluiten van gegevens via MedMij past binnen nieuwe wetgeving. Lees meer..
Het ministerie van VWS biedt een aantal subsidieregelingen (VIPP) waarvan MedMij onderdeel is. Lees meer..

Een persoonlijke gezondheidsomgeving zou mij een hoop werk schelen

Met een persoonlijke gezondheidsomgeving kan ik een specialist al voor mijn bezoek informatie sturen

Zonder persoonlijke gezondheidsomgeving raak je informatie kwijt